Spolupracujeme

Při poskytování našich služeb s ohledem na jednotlivá individuální specifika klienta a při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb spolupracujeme formou součinností a konzultací s předními poradenskými a daňovými kancelářemi v Praze specializujícími se na finanční právo, s renomovanými advokátními kancelářemi v Olomouci zejména v oblasti soukromoprávní legislativy a se znaleckou kanceláří v Praze zaměřenou na oceňování podniků.