Podporujeme

V rámci podpory mládeže, sportu a tělovýchovy úzce spolupracujeme zejména s házenkářským klubem
SK Aktiv Olomouc.

Je nám ctí každoročně podporovat spolek Dobré místo pro život.

Také podporujeme judistický klub JUDO KLUB OLOMOUC.

Dále jsme s radostí podpořili charitativní projekt "S úctou ke stáří".