Mzdová agenda

Naše společnost FPP Consulting vede kompletní mzdovou agendu klientům v souladu se všemi na vysoké úrovni. Náš tým patří mezi top účetní kanceláře v Olomouc i ve mzdové oblasti. Našich služeb využívají malí zaměstnavatelé zaměstnávající malý počet zaměstnanců, ale také velcí zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají desítky zaměstnanců nebo i více než sto zaměstnanců.

Legislativa v této oblasti podléhá neustálým změnám, a proto není jednoduché pro zaměstnavatele se ve všem rychle a správně zorientovat. Vzhledem k tomu, že zejména správnost a včasnost zpracovaných měsíčních mezd je v dnešní době nezbytnou podmínkou pro udržení si kvalitních pracovníků, tak se můžete na náš tým FPP Consulting, jakožto Vašeho partnera, na 100% spolehnout.

Samotné vedení mzdové agendy zahrnuje zejména výpočet měsíčních mezd, výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění a záloh na daň, zpracování přehledů na OSSZ a ZP, zpracování dávek nemocenského pojištění, vedení mzdových listů, zpracování ročních zúčtování daně z příjmů, zpracování vyúčtování daně a vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění.

Dále zajišťujeme kompletní náležitosti spojené s nástupem nových či odchodem stávajících zaměstnanců, a to vypracováním pracovně právních dokumentů, přihlášek a odhlášek či zápočtových listů.

Samozřejmostí je z naší strany zajištění podání všech těchto povinností na příslušné úřady v zákonných termínech a také zastupování klienta při pravidelných či mimořádných kontrolách ze strany OSSZ či ZP.