Ing. Marie Matoušková

Daně & Účetnictví | matouskova@fpp.cz

Po ukončení studia na Obchodní akademii v Přerově pokračovala v bakalářském studijním programu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v oboru Ekonomika podniku.  Na toto studium navázala úspěšným absolvováním studia v oboru Účetnictví a daně na stejné ekonomické fakultě. Své 9-ti leté praktické znalosti v oblasti daní a účetnictví a daňové problematiky využívá při řešení neobvyklých daňových a účetních otázek.