Ekonomické poradenství

V začátcích, ale i v průběhu podnikání je potřeba ekonomické nastavení a následně i řízení, aby vize a směr podnikatele měly i finanční smysl a podnikání nekončilo každoročně v červených číslech. Ke kvalitní pomoci klientům nám i napomáhá naše odborná způsobilost v právní, daňové a účetní oblasti.

Již dlohodobě poskytujeme našim klientů ekonomické konzultace či kompletní služby týkající se zejména zakládání společností, zpracování podnikatelských záměrů, zpracování podkladů pro úvěry, finanční, incestiční řízení a rozhodování, ekonomické, finanční kalkulace, vyhodnocení a nastavení v oblasti manažerského účetnictví.

Také jsme schopni zabezpečnit veškeré činnosti týkající se přeměn společností (fúze, rozdělení, převod na společníka či změna právní formy), a to od vytvoření ekonomického modelu přes daňovou a účetní stránku věci. Také zabezpečujeme veškeré právní služby, ocenění jmění a audit účetní závěrky a zahajovací rozvahy. 

Dále provádíme poradenství v souvislosti s reorganizací podnikatelské činnosti a v neposlední řadě i v souvislosti likvidací společností.