Daňové poradenství

Jako členové Komory daňových poradců České republiky jsme oprávnění poskytovat daňové poradenství, tzn. poskytovat právní pomoc ve věcech daní, odvodů a poplatků. Vzhledem k tomuto členství jsme také oprávněni poskytovat rady v oblasti  daňového plánování a optimalizace, poskytovat daňové konzultace a samozřejmě i zpracovávat daňová přiznání.

Přestože je naší prioritou vysoká odbornost a garance kvality daňového poradenství, je samozřejmostí naše profesní pojištění v dostatečném finanční limitu (50 mil. Kč).

Poradenství vykonáváme pro klienty v Olomouci, ale i po celé České republice. Našich služeb využívají podnikatelé, zejména malé, střední, ale i velké společnosti.
Co vše jsme pro Vás v praxi schopni udělat?

Daňové plánování a optimalizace

Podnikatelům pomáháme vypracovat ucelenou strategii finančního a daňového plánování. Pečlivým a promyšleným plánováním lze dosáhnout nižších odvodů na daních a poplatcích v souladu s platnými právními předpisy.

Při daňové optimalizaci využíváme všechna zákonná ustanovení, která mohou maximálně snížit daňovou zátěž klienta nebo rozvrhnout placení daní v určitém časovém úseku. Vždy vycházíme z individuálních potřeb klienta.

Daňová přiznání a daňové audity

V souvislosti s poskytováním služeb v oblasti daní Vám můžeme být nápomocni při zpracování veškerých daňových přiznání vztahujících se ke všem daním daňového systému České republiky. Současně za Vás můžeme podat daňové přiznání v prodlouženém termínu, tj. do 1. července. Jedná se o nástroj, díky kterému můžete získat více času na zpracování účetnictví a zároveň si tak odložit platbu daně.

Náš tým provádí v rámci daňového auditu kontrolu účetních dokladů a způsobu jejich zaúčtování s ohledem na daňové dopady a sestavené přiznání. Při daňovém auditu kontrolujeme plnění daňových povinností klienta za minulá období v rozsahu a dle dohody s klientem.

Zastupování při kontrolách

V poslední době stále se zvyšujícího tlaku na doměrky ze strany finančního úřadu stále více podnikatelů a firem využívá služeb zastupování při kontrolách a šetřeních. Pro podnikatele se tak často jedná nejen o časovou, ale hlavně finanční úsporu. Při zastupování klienta postupujeme vždy tak, aby případně finanční dopady kontroly byly co nejnižší. Vy se tak můžete v klidu soustředit na své podnikání.