Auditorské služby

V rámci naší skupiny působí i auditorská společnos FPP Audit services, která je členem Komory auditorů České republiky a tedy je oprávněná poskytovat auditorské služby.  Práce auditorů je prováděna dle zákona o auditorech a dále v souladu s příslušnými právními normami, mezinárodními auditorskými standardy a metodickými postupy Komory auditorů ČR.

Společnosti splňující zákonná kritéria musí mít účetní závěrku ověřenou nezávislým auditorem. Dále se služeb auditora využívá v případě ověření účetních transakcí, dotací či jiných účetních skutečností, které je povinnen nebo chce klient zajistit.

Tato naše auditorská společnost FPP Audit services pro Vás zajistí zejména auditorské ověření účetní závěrky nezávislým auditorem, přičemž preferuje průběžnou práci na ověření účetní závěrky a vzájemnou komunikaci s klienty v průběhu účetního období.

V případě Vašeho zájmu o ověření účetní závěrky auditorem nás neváhejte kontaktovat.