Změny v daních pro rok 2014 v souvislosti s rekodifikací nového občanského zákoníku – 2. část

Příležitostná činnost
Limit pro daňové osvobození příjmů fyzických osob z příležitostné činnosti se od příštího roku zvýšíz nynějších 20 tisíc na 30 tisíc korun ročně. Zvýšení se bude týkat všech příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.

Odpočet darů
V roce 2014 bude výhodnější poskytování darů. Maximální hranice pro odpočet darů od daňového základu vzroste ze současných 10 % na 15 % základu daně u fyzických osob.

V roce 2013 lze odečíst u právnických osob nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přitom v případě poskytnutí darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. V roce 2014 dojde u právnických osob ke sjednocení limitu na 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti
Další změnou je zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce nepřesahujících měsíčně 10 tis. Kč.

Investiční fondy
Jedním ze sledovaných bodů zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, bylo také zdaňování investičních fondů. Senátoři při schvalování rozhodli, že na rozdíl od záměru vlády zůstane v roce 2014 pro investiční fondy zachována stávající právní úprava.