Zaokrouhlování DPH a další změny

Z proběhlé novelizace zákona o DPH vyplývá, že se do základu daně nově nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu. Tím dochází k odstranění možného dvojí zaokrouhlení výše daně a zároveň celé úplaty. Součástí novely zákona o DPH jsou další změny, které jsou popsané přímo u zdroje této novely zde.