Povinná elektronická komunikace s orgány sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele posunuta na rok 2015

Dne 4.12.2013 uveřejnila ČSSZ na svých webových stránkách informaci, že vzhledem k velmi nízké připravenosti zejména malých zaměstnavatelů na elektronické podávání tiskopisů od 1.1.2013,  bude platit roční výjimka vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Pro všechny zaměstnavatele je termín povinného elektronického podávání tiskopisů vyplývající ze zákona č. 582/1991 Sb. (§ 123e) a ze zákona č. 187/2006 Sb. (§ 162)  posunut  na rok 2015. 

Z hlediska budoucího vývoje elektronické komunikace s orgány sociálního zabezpečení vstupuje do hry jedna očekávaná významná událost založená zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (nejdříve rok 2015). Správcem pojistného by se pak měly stát orgány Finanční správy ČR, které postupují podle daňového řádu. Pokud by ke zřízení jednotného inkasního místa došlo, lze očekávat změny jak  ve způsobech a formátech podávání a doručování, tak i  v obsahu a vzhledu příslušných tiskopisů.