Nové Prohlášení poplatníka daně

Finanční správa ČR uveřejnila nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 26) platný od roku 2018 určený pouze na jedno zdaňovací období. Dále vytvořila Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (vzor č. 1), který se poprvé použije až pro roční zúčtování za zdaňovací období 2018.

Prohlášení budou moci zaměstnanci podepisovat nadále v listinné podobě, ale nově je také možnost podpisu v elektronické formě. Při podepisování elektronické verze Prohlášení musí zaměstnavatel zajistit jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance, např. pomocí elektronického podpisu nebo prostřednictvím interního informačního systému.

Více informací a vzor nového tiskopisu naleznete na webových stránkách finanční správy: Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti nebo si ho můžete stáhnout na našich stránkách v sekci KE STAŽENÍ.