GDPR

GDPR = General Data Protection Regulation, neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Evropská unie schválila v roce 2016 nařízení, které představuje nový právní rámec pro ochranu osobních údajů fyzických osob na území EU. Po schválení začala běžet dvouletá lhůta, v níž mají správci a zpracovatelé uvést zpracování osobních údajů do souladu s novým nařízení. 25. května 2018 tato lhůta vyprší a GDPR nabude účinnosti. Tímto dnem nahradí v České republice Obecné nařízení dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Je zásadní, aby si každý správce uvědomil, jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, jakým způsobem data ochraňuje a zpracování uvedl do souladu s GDPR.

Ve společnosti FPP Consulting spol. s r.o. se dlouhodobě na GDPR připravujeme. Všechny naše klienty můžeme ujistit, že ke dni účinnosti Obecného nařízení bude zajištěn soulad zpracování osobních údajů s tímto Nařízením.