Účetnictví

Pro vedení účetnictví a poskytování účetního poradenství oprávněnou osobou – účetním nebo účetním poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy, dále potom smluvní ujednání mezi mandatářem a mandantem.

Rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a související prováděcí předpisy.

Poskytujeme tyto služby:

Účetní poradenství
Vedení účetnictví
Zpracování daňové evidence
Zpracování mzdové agendy

Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.

Mlčenlivost

Účetní, účetní poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu účetního poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s jakoukoli účetní činností.