Personální poradenství

Od roku 2015 nabízíme také poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů.

Převezmeme za Vás personální aktivity, abyste se Vy mohli věnovat Vaší hlavní podnikatelské činnosti. Obrátit se na nás můžete v oblasti získávání a výběru zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje, systému odměňování a zaměstnaneckých výhod, systému hodnocení zaměstnanců, máme zkušenosti v otázkách outplacementu. Zaměřujeme se také na odbornou psychodiagnostiku. Ať už potřebujete jednorázovou pomoc, pravidelné konzultace nebo komplexní nastavení oblasti HR, budeme naslouchat Vašim potřebám a vytvoříme profesionální řešení.

Poskytujeme tyto služby:

Získávání a výběr zaměstnanců
Vzdělávání a rozvoj
Systém odměňování a zaměstnanecké výhody
Hodnocení zaměstnanců
Outplacement
Personální audit

Mlčenlivost

Poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu personálního poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s personálním poradenstvím.