Ekonomické poradenství

Na poskytování ekonomického poradenství oprávněnou osobou – ekonomem, daňovým poradcem či účetním poradcem se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy, dále potom smluvní ujednání mezi poradcem a klientem.

Poskytujeme tyto služby:

Zpracování podnikatelských záměrů
Zpracování podkladů pro úvěry
Finanční řízení podniku
Zakládání společností

Mlčenlivost

Poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu ekonomického poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s ekonomickým poradenstvím.