Profil

Profil společnosti FPP Consulting

Naše společnost byla založena v roce 2004. Služby vedení účetnictví a ekonomického poradenství jsme v roce 2008 rozšířili také o službu daňového poradenství. Od počátku roku 2015 nabízíme také služby v oblasti personálního poradenství.

Naše kancelář sídlí v Olomouci, v současné době však působíme po celé České republice.

Při poskytování služeb klademe velký důraz na individuální a osobní přístup ke klientům, při zachování co nejvyšší profesionální úrovně. Naší filosofií je nalézt vždy takové řešení, které maximálně vyhovuje klientovi a zároveň je v souladu se všemi platnými legislativními předpisy. Samozřejmostí je zachování plné mlčenlivosti, které podléhají všichni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti.

Naším cílem je neustálé zvyšování kvality námi poskytovaných služeb prostřednictvím týmu skládajícího se ze zkušených odborníků a specialistů. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci naší společnosti se pravidelně vzdělávají a školí tak, aby neustále drželi krok se stále se měnící legislativou.